Monday, 1 August 2011

ਗੀਤ -ਬਾਬਿਆਂ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ .

ਕੁੜੀ- ਸੰਗ ਦਸਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਖਾਂ ਕੀ ਵੇ ,
         ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਘਰੇ ਜੀਅ ਵੇ ,
         ਉਤੋਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇ -
          ਅਧੀ ਰਾਤੀਂ ਘਰ ਆਵੇਂ ਤੂੰ ....
         ਮੈਨੂ ਉਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਵਡੇ ਤੜਕੇ ਵੇ ...

ਮੁੰਡਾ- ਸਿਰੋੰ ਲਾਹ ਕੇ ਮੜਾਸਾ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਕਛ ਚ ,
         ਜਾ  ਬੈਠੀਦਾ ਏ ਆਥਣੇ  ਜੇ  ਸਥ  ਚ ,
         ਫੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਘਰ ਬਲੀਏ ਨੀ ,
         ਬਾਬਿਆਂ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ......
         ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਗਜ਼ ਤਰ ਬਲੀਏ ਨੀ ....

ਕੁੜੀ- ਵੇ ਮੈਂ ਉਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਧ ਰਿੜਕਾਂ,
         ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿੜਕਾਂ ,
         ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ..
         ਅਧੀ ਰਾਤੀਂ ਘਰ ਆਵੇਂ ਤੂੰ ....
         ਮੈਨੂ ਉਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਵਡੇ ਤੜਕੇ ਵੇ ...

ਮੁੰਡਾ- ਖਾਕੇ ਹਾਜਰੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਭੱਜ ਨੀ ,
         ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨੀ ,
         ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੀ ਸਰ ਬਲੀਏ ਨੀ ,
         ਬਾਬਿਆਂ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ......
         ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਗਜ਼ ਤਰ ਬਲੀਏ ਨੀ ....

ਕੁੜੀ-  ਮੇਰਾ ਤੱਤੜੀ ਦਾ ਜੀਅ ਪ੍ਰਚਾਉਗਾ ,
         ਵੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀਅ ਘਰ ਆਉਗਾ ,
         ਮੇਰੀ ਕੁਖ ਵਿਚ ਗੰਢ ਜੇਹੀ ਰੜਕੇ ਵੇ ,  
         ਅਧੀ ਰਾਤੀਂ ਘਰ ਆਵੇਂ ਤੂੰ ....
        
          ਮੈਨੂ ਉਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਵਡੇ ਤੜਕੇ ਵੇ ...

ਮੁੰਡਾ-  ਹਰਵਿੰਦਰ ਨਾ ਹੋਊ ਤੇਥੋਂ ਵਖ ਨੀ ,
          ਮੈਨੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਕੇ ਦੱਸ ਨੀ ,
         ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਲਾ ਸ੍ਰ੍ਰ ਬਲੀਏ ਨੀ ,
         ਬਾਬਿਆਂ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ......
        ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਗਜ਼ ਤਰ ਬਲੀਏ ਨੀ ..................ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

No comments:

Post a Comment