Monday, 1 August 2011

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੇਗਾਨਿਆ ਦੇ ,ਦਿਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਹ ਜਾਂਦੈ.
ਅਪਣਿਆ ਦਾ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ,ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਹ ਜਾਂਦੈ.

ਸਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ,ਜੇਕਰ ਕਰ ਲਈਏ,
ਭੁਲ ਤਹਜੀਬਾ,ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ,ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਹ ਜਾਂਦੈ.

ਸੱਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ,ਮਾੜੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ ,
ਜੀਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੈ.


ਅਜਬ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ,
ਜਰਬ ਤ੍ਕ੍ਸ਼ੀਮਾ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਂਦੈ.

ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨੱਕ ਤੇ, ਸਦਾ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਏ ,
ਬਚ ਜਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋ ,ਛੇਤੀ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੈ............ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ


No comments:

Post a Comment