Sunday, 2 December 2012

ਕਿਰਤੀ ਕੁੜੀਏਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਚਦੀਏ
ਕਿਰਤੀ ਕੁੜੀਏ ...
ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ
ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ
ਖੇਡਦੇ ਹਾਸੇ ਵੇਖ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਂਵਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਭੱਠੇ ਦੀ ਕੇਰੀ ਦੀ ਝਲਕ
ਕਿਓੰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ
ਸਸਤੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ
ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ

ਫੇਰ ਵੀ ਅੜੀਏ ..
ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ

ਡੈੱਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਗੀਤ
ਲੱਕ ਟਵੈਂਟੀ ਏਟ
ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਂ
ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਜਿੰਨਾ
ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੱਚਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲਵਾਂ
ਜਾਂ ਨਜਰਾਂ ਹੀ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਵਾਂ

ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ
ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਟਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਿਆਈਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ

ਇਹ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਹਾਸਾ
ਇਹ ਘੜੀ ਪਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ
ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨੇ
ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ