Saturday, 20 August 2011

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਮੋਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ,ਦਰਦ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦਾ ,
ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮੰਦਾ ,ਹਾਲ ਸੁਦਾਈਆਂ ਦਾ .

ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ,ਕਰ ਦਿਓ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ,
ਡਰ ਨਈ ਰਹਿੰਦਾ ਫੇਰ, ਚੋੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ.

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ,ਪੇਮੇਂਟ ਗੋਰ੍ਮੇੰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ,
ਡੂਹਡਾ ਬਿਲ ਬਣਾਓ ਮਾਲਕੋ ,ਇੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ.

ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ,  ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤੀ ਦੀ ,
ਕਰੂ ਸਵਾਗਤ ਫੇਰ ਕੋਣ ਦੱਸ ,ਰੁੱਤਾਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਦਾ.

ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖ ਲੈ ,ਤੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ,
ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਛਡ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਬੇ-ਵਫਾਈਆਂ ਦਾ.

No comments:

Post a Comment