Sunday, 31 July 2011

ਧੀਆਂ ---- ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੁਤਰਾਂ ਨੂ ਨੈਣਾ ਚ ਵਾਸੋਉਣ ਵਾਲਿਆ ,ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਬਾਬਲਾ
ਧੀਆਂ ਨੂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀਆ,ਜਿਓਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹ ਬਾਬਲਾ .

ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨ ਬੰਦਿਆ ,ਜਗ -ਜਨਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਫਾਵੀ  ਨਾ ,
ਜਗ ਵੇਖਣੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ ,ਕੁਖ ਵਿਚ ਮੈਨੂ ਕੱਤਲ ਕਰਾਵੀ ਨਾ ,
ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜੱਗ  ਚੱਲਣਾ  ਨਹੀ ,ਕੁਦਰਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੈਅ ਬਾਬਲਾ..
ਧੀਆਂ ਨੂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀਆ,ਜਿਓਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬਾਬਲਾ .....

ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਪੜਾਈਆਂ ਪੇਹਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸਨਾ ,ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਰੀ ਏ ,ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੀ ਹੁਣ ਬਨੰਨਾ ਅਸੀਂ ,ਨਵਾ ਏ ਜਮਾਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਏ ,
ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਸਦਾ ਪੈਣ ਜਗ ਤੇ ,ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰ ਸੈਅ ਬਾਬਲਾ ,
ਧੀਆਂ ਨੂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀਆ,ਜਿਓਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹ ਬਾਬਲਾ ...

ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧ ਤੈਨੂ ਦੇਉਂ ਸੁਖ ਮੈ ,ਲਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀ ਕਿਲੇ ਟੰਗਦੀ .
ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਸਦੇ ,ਬਾਬਲ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗਦੀ ,
ਕਹੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਾਸ੍ਪੁਰੀਆ ,ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤੂ ਪੈ ਬਾਬਲਾ ,
ਧੀਆਂ ਨੂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਕਿਹ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀਆ,ਜਿਓਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹ ਬਾਬਲਾ ...

No comments:

Post a Comment