Friday, 23 September 2011

ਗ਼ਜ਼ਲ

  ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸਜਣ ਜੀ , ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ .
ਵਿਛੜ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ,ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀ .

ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾਨ ਮੈ , ਤੂੰ  ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ  ਸਹੀ ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਰਹਿਬਰਾ ,ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀ .

ਥੱਲੇ ਨੂੰ  ਹੱਥ ਲਾ  ਲਿਐ, ਕੁਲੰਜ  ਲਿਆ  ਹੈ  ਸਾਗਰ ,
ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾਂ ,ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀ .

ਲਿਖੀ ਜਾਣਗੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ,ਉਹ  ਊਲ ਜਲੂਲ ਊਂ ਤਾਂ ,
 ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਵਾਵੇ ਸਿਹਾਰੀ,ਟਿੱਪੀ ਦੱਦਾ ਰਾਰਾ ਨਹੀ.

ਉਨ੍ਨਾ ਦੀ  ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ,ਆਲਮ  ਹੈ  ਇਹ  ਹਰਵਿੰਦਰ 
ਭਿੱਜੀ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ,ਆਉਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀ .........ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ  

No comments:

Post a Comment